Istanbul

Fa. Durmaz - c/o  VERAG-Zollagentur AG
                       c/o  Atilla Spedition GmbH.

Istanbul irtibat ofisi:

Erkan Cakti: 0543 401 11 00

e.cakti@durmaz.at