Istanbul

Istanbul subemiz:

Fa. Durmaz - c/o  VERAG-Zollagentur AG
                         c/o  Atilla Spedition GmbH.

Istanbul irtibat ofisi:
Erkan Cakti: 0543 401 11 00
e.cakti@durmaz.at